‘Finding Neverland’. Rechtsvraag (331) Goederen- en Zekerhedenrecht


Rechtsvraag waarbij het goederen- en zekerhedenrecht centraal staat.


Verschijningsvorm: Maandbladartikel (download pdf)

Auteur(s): W.M.T. Keukens, R.D. Vriesendorp

Verschijning: december 2006

Archiefcode: AA20060935

goederenrecht pandlijst pandrecht vordering zekerheidsrechten

Burgerlijk recht Vermogensrecht

Perspectief Rechtsvraag