Financiëlezekerheidsovereenkomsten


Dit proefschrift behandeld de manieren waarop financiële zekerheid kan worden verschaft, met name de invloed die de Europese richtlijn betreffende financiëlezekerheidsovereenkomsten op deze zekerheidsverschaffing heeft.


Verschijningsvorm: Maandbladartikel (download pdf)

Auteur(s): T.R.M.P. Keijser

Verschijning: november 2006

Archiefcode: AA20060835

financiëlezekerheidsovereenkomsten overdracht financiële zekerheden pandrecht

Burgerlijk recht Vermogensrecht

Literatuur Proefschriftbijdrage