Externe financiering van collectieve acties: regulering gewenst


Bij het momenteel aanhangige wetsvoorstel Collectieve schadevergoedingsactie heeft de wetgever nagelaten om regelingen aangaande externe financiering te treffen. Dit terwijl veel auteurs juist pleiten voor regulering van third-party funding. Is dit een gemiste kans?
 

Verschijningsvorm: Maandbladartikel (download pdf)

Auteur(s): J.R. Duin, J. van Mourik

Verschijning: juni 2018

Archiefcode: AA20180443

collectieve actie externe financiering third-party funding

Burgerlijk recht

Opinie Redactioneel