Exhibitie van bescheiden


Hoge Raad 6 oktober 2006, nr. C05/138HR, ECLI:NL:HR:2006:AX7774, LJN: AX7774, NJ 2006, 547

De exhibitieplicht in het bewijsrecht.


Verschijningsvorm: Maandbladartikel (download pdf)

Auteur(s): H.B. Krans

Verschijning: april 2007

Archiefcode: AA20070371

Hoge Raad 06-10-2006 (ECLI:NL:HR:2006:AX7774) zaaknummer: C05/138HR

bewijsrecht exhibitieplicht

Burgerlijk recht Burgerlijk procesrecht

Annotaties en wetgeving Annotatie