Europees waterbeleid en de lokale overheid


In dit artikel wordt waterbeheer vanuit een Europees perspectief benaderd. Zo worden de belangrijkste elementen van de EG-kaderrichtlijn Water beschreven. Deze beschrijving is met name toegespitst op de positie van de lokale, met waterbeheer belaste overheden. Verder worden interstatelijke waterconflicten -en de mogelijke oplossingen daarvoor- besproken en wordt de vraag gesteld naar de instelling van een internationaal waterschap.


Verschijningsvorm: Maandbladartikel (download pdf)

Auteur(s): G.R.M. van Dijk, H.J.M. Havekes

Verschijning: mei 1999

Archiefcode: AA19990389

EG-Kaderrichtlijn Water internationaal waterschap themanummer water waterconflict

Internationaal Europees en buitenlands recht

Bijzonder nummer Water