Europa en het privaatrecht

De doorwerking van fundamentele rechten in de civiele rechtspraak


Chantal Mak behandelt de doorwerking van fundamentele rechten in civiele rechtspraak, tegen de achtergrond van de Europeanisering van het privaatrecht.