Erfpacht


Erfpacht is het recht op gebruik van grond van een ander. Dit gebruiksrecht komt in Nederland in veel verschillende vormen voor. Zowel overheden als private organisaties geven hun grond aan derden in gebruik met behulp van erfpacht.

Dit Ars Aequi Privaatrecht cahier behandelt de juridische aspecten van erfpacht bestaande uit het wettelijk kader en de grote mate van contractvrijheid ten aanzien van de inhoud van het recht zoals vastgelegd in de vestigingsakte en de algemene erfpachtvoorwaarden. Na een plaatsbepaling van de rechtsfiguur in het stelsel van het Nederlandse vermogensrecht volgt een behandeling van erfpachtrechten van het ontstaan, de inhoud van het recht en met name de canonverplichting tot het einde van het recht.

Ter illustratie zijn voorbeelden uit de jurisprudentie toegevoegd.

Bekijk inhoudsopgave


Verschijningsvorm: Boek

Papieren uitgave

Auteur(s): J. Broese van Groenou

1e druk 2020

Verschijningsdatum: 14-09-2020

ISBN: 9789493199149

Pagina's: 102

Burgerlijk recht Vermogensrecht

Alle uitgaven Cahiers Cahiers Privaatrecht

 39,50