Enquêtebevoegdheid Openbaar Ministerie verzandt in summier gemotiveerde, rechterlijke belangenafweging


Hoge Raad 18 november 2022, ECLI:NL:HR:2022:1705, NJ 2022/368, JOR 2023/29 (Openbaar Ministerie Sint Maarten/Sint Maarten Harbour Holding Company c.s.)


Verschijningsvorm: Maandbladartikel (download pdf)

Auteur(s): S.M. Bartman

Verschijning: maart 2023

Archiefcode: AA20230203

Hoge Raad 18-11-2022 (ECLI:NL:HR:2022:1705)

Centric enquêterecht Gemeenschappelijk Hof van Justitie havenbedrijf Openbaar Ministerie Sint Maarten SMHHC

Sociaal-economisch recht Ondernemingsrecht

Annotaties en wetgeving Annotatie