Enkele hoofdpunten van de Boeken 3, 5, 6, 7 en 8 NBW, voor zover deze op 1 januari 1992 in werking zijn


In dit artikel worden enige hoofdpunten uit het in 1992 in werking getreden nieuwe vermogensrecht besproken. Daarbij komen in het bijzonder aan de orde: Kadaster en openbare registers, uitbreiding en versoepeling van zakelijke rechten en terugdringing van kettingbedingen, de nieuwe regeling van pandrecht, hypotheekrecht en eigendomsvoorbehoud in verband met fiduciaire overdracht, bekorting verjaringstermijnen, gewijzigde aard van het eigendomsbegrip, bescherming van zwakkeren, risicoaansprakelijkheid en eenheid van onderneming, benoemde overeenkomsten en derdenwerking.


U heeft geen toegang tot de download(s) van dit product.

Login of bekijk onze abonnementen