Elvis Presley


Hoge Raad 24 februari 1989, nr. 13627, ECLI:NL:HR:1989:AD0647, Informatierecht AMl 1989/3 (BMG Music Partnership te New York, VS, BMG/Ariola Benelux BV t. Boogaard Trading Lopik BV, Sonortape Nederland BV). Ook bekend als Elvis Presley-arrest.

In dit arrest concludeert de Hoge Raad dat ook de producent die met toestemming van de kunstenaar opnamen van diens uitvoeringen heeft gemaakt een in rechte te respecteren en door artikel 1401 BW beschermd belang heeft zich tegen gehele of gedeeltelijke overname van die opnamen op voor commerciële doeleinden vervaardigde geluidsdragers en tegen het verhandelen van zulke geluidsdragers te verzetten. In de noot wordt hier uitvoerig op ingegaan. Onder meer het regime Kusters en het regime Decca komen aan de orde;