werk

Toont alle 8 resultaten

De Endstra-tapes

P.B. Hugenholtz

Hoge Raad 30 mei 2008, nr. C07/131HR, ECLI:NL:HR:2008:BC2153, LJN: BC2153, C07/131HR (Endstra en Endstra/uitgeverij Nieuws Amsterdam, Middelburg en Vugts) Arrest van de Hoge Raad en bijbehorende noot met de vraag of er auteursrecht rust op met politieambtenaren gevoerde ‘achterbankgesprekken’. Auteursrechtelijke bescherming komt toe aan voortbrengselen (1) met een eigen, oorspronkelijk karakter (2) die het persoonlijk stempel van de maker dragen. De eerste eis houdt in dat de vorm niet ontleend mag zijn aan die van een ander werk. De tweede eis betekent dat sprake moet zijn van een vorm die het resultaat is van scheppende menselijke arbeid en dus van creatieve keuzes, en die aldus voortbrengsel is van de menselijke geest. Daarbuiten valt in elk geval al hetgeen een vorm heeft die zo banaal of triviaal is, dat daarachter geen creatieve arbeid van welke aard ook valt aan te wijzen. Het gaat hierbij evenwel om een kenmerk dat uit het voortbrengsel zelf is te kennen. Daarom mag niet de eis worden gesteld dat de maker bewust een werk heeft willen scheppen en bewust creatieve keuzes heeft gemaakt, welke eis betrokkenen bovendien voor onoverkomelijke bewijsproblemen kan stellen. Om dezelfde reden kan niet worden geëist dat de maker bewust voor de vorm heeft gekozen die het werk heeft gekregen. Evenmin behoeft een schepping, om een werk in auteursrechtelijke zin te kunnen zijn, het karakter van een coherente creatie te hebben.

Annotaties en wetgeving | Annotatie
november 2008
AA20080819

De faillissementscurator

T. van Hees

Wat is het dagelijkse werken van de faillissementscurator, welke taken en bevoegdheden heeft hij en hoe kan je faillissementscurator worden?

Perspectief | Perspectiefartikel
juli 2007
AA20070620

Elvis Presley

H. Cohen Jehoram

Hoge Raad 24 februari 1989, nr. 13627, ECLI:NL:HR:1989:AD0647, Informatierecht AMl 1989/3 (BMG Music Partnership te New York, VS, BMG/Ariola Benelux BV t. Boogaard Trading Lopik BV, Sonortape Nederland BV). Ook bekend als Elvis Presley-arrest. In dit arrest concludeert de Hoge Raad dat ook de producent die met toestemming van de kunstenaar opnamen van diens uitvoeringen heeft gemaakt een in rechte te respecteren en door artikel 1401 BW beschermd belang heeft zich tegen gehele of gedeeltelijke overname van die opnamen op voor commerciële doeleinden vervaardigde geluidsdragers en tegen het verhandelen van zulke geluidsdragers te verzetten. In de noot wordt hier uitvoerig op ingegaan. Onder meer het regime Kusters en het regime Decca komen aan de orde;

Annotaties en wetgeving | Annotatie
juli 1989
AA19890675

september 2006

Katern 100: Economisch recht en intellectuele eigendom

M.S.C. Bakker

december 2006

Katern 101: Economische recht en intellectueel eigendom

S.C. van Loon

december 1991

Katern 41: Economisch recht en intellectuele eigendom

M.C.J. Verest

december 2004

Katern 93: Economisch recht en intellectuele eigendom

S.C. van Loon

Kluwer-Lamoth

H. Cohen Jehoram

Hoge Raad 1 juni 1990, nr.13854, ECLI:NL:HR:1990:ZC8537, RvdW 1990, 115 (Kluwer/Lamoth) De Hoge Raad oordeelt in dit auteursrechtelijk geschil dat in het geval dat foto's voor een bepaald blad worden gerangschikt en geselecteerd er door deze werkzaamheden ook sprake kan zijn van het 'maken' van een werk omdat dit selecteren en rangschikken ook het persoonlijk stempel van de maker kan bevatten waardoor het werk een persoonlijk karakter krijgt.

Annotaties en wetgeving | Annotatie
januari 1991
AA19910071

Toont alle 8 resultaten