Eigen recht eerst


Reclame maken voor het recht uit eigen land, het gebeurt echt. Is dat zinvol? Is ‘vreemd’ recht dan minder goed? Ewoud Hondius schrijft erover in zijn column ‘Eigen recht eerst’.


Verschijningsvorm: Maandbladartikel (download pdf)

Auteur(s): E.H. Hondius

Verschijning: September 2013

Archiefcode: AA20130640

arbitragerecht Christian von Bar eigen recht Stefan Vogenauer vreemd recht

Metajuridica Rechtsvergelijking

Opinie Column

U heeft geen toegang tot de download(s) van dit product.

Login of bekijk onze abonnementen

This product can only be purchased by members.