Eenvoudige maaltijd op kosten van erflaatster is geen daad van zuivere aanvaarding


Hoge Raad 22 mei 2015, nr. 14/03601, ECLI:NL:HR:2015:1284 (Aanvaarding nalatenschap). Ook bekend als Koperen Pan.

Erfrecht. Eenvoudige maaltijd op kosten van erflaatster, betaald door erfgenaam met haar pinpas: stilzwijgende zuivere aanvaarding nalatenschap? Artikel 4:192 lid 1 BW. Redelijke kosten, gericht op passende uitvaart erflaatster. Artikel 4:1095 BW (oud).


Verschijningsvorm: Maandbladartikel (download pdf)

Auteur(s): A.J.M. Nuytinck

Verschijning: oktober 2015

Archiefcode: AA20150813

Hoge Raad 22-05-2015 (ECLI:NL:HR:2015:1284) zaaknummer: 14/03601

4:1095 BW (oud) 4:192 BW erfrecht nalatenschap redelijke kosten stilzwijgende zuivere aanvaarding

Burgerlijk recht Erfrecht

Annotaties en wetgeving Annotatie