Toont alle 3 resultaten

‘Zeg Van Klaveren, ben jij al verzekerd?’

De collectieve aansprakelijkheid van artikel 138(248) Boek 2 BW: een weg zonder uitweg?

H. Houben

Op 1 januari 1987 is de misbruik-3 wetgeving van kracht geworden. Het is een typisch produkt uit de nieuwe generatie wetten die bedoeld zijn om alle vormen van misbruik en onbehoorlijk gebruik van vennootschappen te bestrijden. Een wezenlijk onderdeel van de wet vormt het expliciet omschreven beginsel van collectieve aansprakelijkheid van het bestuur van een vennootschap. Hieronder volgt een beschouwing over deze vorm van aansprakelijkheid en haar mogelijke gevolgen.

Verdieping | Studentartikel
September 1988
AA19880511

De zorgen van een functionele dader

A.M. van Woensel

In deze bijdrage aan de rode draad 'Materieel strafrecht in beweging' wordt aandacht besteed aan het functioneel daderschap. Deze vrij nieuwe rechtsfiguur heeft ook raakvlakken met de leer rondom de zorgplichttheorie. Na een korte voorgeschiedenis van het functioneel daderschap komt de auteur met een betoog dat de zorgplichttheorie niet zo goed aansluit bij het functioneel daderschap en er wellicht een minder moderde theorie rondom de zorgplicht ten aanzien van functioneel daderschap dient te worden gehanteerd.

Overig | Rode draad | Materieel strafrecht in beweging
Juni 1994
AA19940427

Een slagvaardiger aanpak van groepsgeweld

B.M. Elias

Om te voorkomen dat diegenen die betrokken zijn bij georganiseerde misdaad en openlijke geweldpleging zich aan de confrontatie met ons strafrecht onttrekken, overweegt de minister van Justitie de reikwijdte van de artikelen 140 en 141 Sr belangrijk te verruimen. Het kenbaar billijken en aanvaarden van gewelddaden zou als zodanig grond voor aansprakelijkheid moeten opleveren, waarmee de grenzen van de individuele aansprakelijkheid naar de collectieve aansprakelijkheid worden verlegd.

Overig | Rode draad | Materieel strafrecht in beweging
Februari 1994
AA19940081

Toont alle 3 resultaten