Een Raad voor de rechtspraak in Nederland

Van adviescommissie tot wetsvoorstel


Eind vorig jaar verschenen er verontrustende berichten ten aanzien van de onafhankelijkheid van onzerechtspraak. De oorzaak was de moderniseringsoperatie van de rechterlijke organisatie, die is neergelegd in twee wetsvoorstellen. De directe aanleiding voor de ophef was het zeer kritische artikel van dePresident van en de Procureur-Generaal (verder:P-G) bij de Hoge Raad, dat nu ook buiten de juridische media in de aandacht kwam. De Volkskrant wijdde onder de kop ‘Rechters in verzet ’een hoofd-redactioneel commentaar aan het rumoer dat was ontstaan. Men concludeerde dat het hoog tijd werdom tot modernisering over te gaan en dat het overdreven was te spreken van een aanslag op de rechterlijke onafhankelijkheid. Alle reden om de beoogde wetgeving eens nader te bekijken.


Verschijningsvorm: Maandbladartikel (download pdf)

Auteur(s): W.H. Simonis

Verschijning: april 2001

Archiefcode: AA20010202

onafhankelijkheid rechterlijke organisatie rechtspraak

Staats- en bestuursrecht

Verdieping Studentartikel