Een Publiekrechtelijk Beroepsorgaan voor de Gerechtsdeurwaarders


Op dit moment zijn er vier Publiekrechtelijke Beroepsorganen en met de inwerkingtreding van het wetsvoorstel Wet op het notarisambt zal De koninklijke Notariële Beroepsorganisatie de vijfde worden. In dit artikel wordt besproken of het wenselijk is dat een dergelijk orgaan ook in het leven wordt geroepen voor de Gerechtsdeurwaarders.


Verschijningsvorm: Maandbladartikel (download pdf)

Auteur(s): L. Dufour

Verschijning: Juli 1999

Archiefcode: AA19990536

deregulering gerechtsdeurwaarder marktwerking wetgevingskwaliteit

Staats- en bestuursrecht Bestuursprocesrecht

Opinie Opiniërend artikel