Een nieuw Wetboek van Strafvordering voor de Nederlandse Antillen en Aruba?


In dit redactionele artikel wordt door twee redacteurs van Ars Aequi ingegaan op het nieuwe Wetboek van Strafvordering op de Nederlandse Antillen waar de cautie pas later behoeft te worden gegeven dan in Nederland en er voor verdachten een legitimatieplicht bestaat. Ook wordt er ingegaan op het strafrechtelijk kort geding waarbij er voor gedupeerden en andere belanghebbenden de mogelijkheid bestaat om voorzieningen te verzoeken bij de rechter. Redacteuren gaan daarbij ook in op het in het Koninkrijk der Nederlanden geldende concordantiebeginsel dat is opgenomen in het Statuut.


Verschijningsvorm: Maandbladartikel (download pdf)

Auteur(s): S. van Gessel, M.F.J. Haak

Verschijning: december 1996

Archiefcode: AA19960737

cautie strafbaar feit strafrechtelijk kort geding verdachte voorlopige voorziening zwijgrecht

Strafrecht en criminologie Strafprocesrecht

Opinie Redactioneel