Duncan Kennedy en de politiek van het Europees contractenrecht


In dit redactionele artikel wordt ingegaan op de eenmaking van het contractenrecht in Europa. De redacteuren benoemen daarbij de Principles of European Contract Law en het Common Frame of References. De redacteuren menen dat indien er voor een Europese burgerlijk wetboek gekozen wordt er keuzes gemaakt dienen te worden, simpelweg omdat het contractenrecht van de verschillende Europese staten grote verschillen vertoont. Voor het maken van deze keuze wordt aangesloten bij de visie van Duncan Kennedy. Kennedy meent dat het contractenrecht politiek is en schippert tussen individualisme en altruïsme.


Verschijningsvorm: Maandbladartikel (download pdf)

Auteur(s): N. de Boer, D.F.H. Stein

Verschijning: januari 2009

Archiefcode: AA20090003

altruïsme contractenrecht eenmaking individualisme keuze

Burgerlijk recht VermogensrechtInternationaal Europees en buitenlands recht

Opinie Redactioneel