Toont alle 3 resultaten

Duncan Kennedy en de politiek van het Europees contractenrecht

N. de Boer, D.F.H. Stein

In dit redactionele artikel wordt ingegaan op de eenmaking van het contractenrecht in Europa. De redacteuren benoemen daarbij de Principles of European Contract Law en het Common Frame of References. De redacteuren menen dat indien er voor een Europese burgerlijk wetboek gekozen wordt er keuzes gemaakt dienen te worden, simpelweg omdat het contractenrecht van de verschillende Europese staten grote verschillen vertoont. Voor het maken van deze keuze wordt aangesloten bij de visie van Duncan Kennedy. Kennedy meent dat het contractenrecht politiek is en schippert tussen individualisme en altruïsme.

Opinie | Redactioneel
Januari 2009
AA20090003

Het belang van individuele mensenplichten

E.R. Boot

Post thumbnail Naar aanleiding van de verscheidene mensenplichtenverklaringen die de afgelopen twee decennia verschenen zijn, onderzoekt dit artikel het belang van het concept ‘mensenplichten.’ Het doet dit door direct op twee van de belangrijkste punten van kritiek hierop in te gaan: het benadrukken van individuele mensenplichten zou ten koste gaan van mensenrechten, en een aparte mensenplichtenverklaring zou overbodig zijn, omdat bestaande mensenrechtendocumenten reeds afdoende aandacht aan individuele plichten zouden schenken.  Het artikel sluit af met enige bespiegelingen betreffende de juiste verhouding tussen recht en moraliteit en de adequate plaats van mensenplichten binnen deze relatie.

Verdieping | Verdiepend artikel
December 2012
AA20120903

Juni 1990

Katern 35: Rechtsfilosofie en rechtstheorie

A. Soeteman

Toont alle 3 resultaten