Directeur-grootaandeelhouder is ondernemer voor de heffing van omzetbelasting


Hoge Raad 26 april 2002, nr. 35 775, ECLI:NL:HR:2002:AD3572

De omstandigheid dat een directeur-grootaandeelhouder civielrechtelijk met zijn BV een arbeidsovereenkomst heeft, staat er niet aan in de weg dat hij voor de heffing van omzetbelasting als ondernemer moet worden aangemerkt.


Verschijningsvorm: Maandbladartikel (download pdf)

Auteur(s): J.W. Zwemmer

Verschijning: december 2002

Archiefcode: AA20020917

Hoge Raad 26-04-2002 (ECLI:NL:HR:2002:AD3572) zaaknummer: 35 775

arbeidsovereenkomst directeur grootaandeelhouder omzetbelasting ondernemer

Burgerlijk recht

Annotaties en wetgeving Annotatie