Dieren zijn geen zaken


Tot 1 januari 2013 waren dieren zaken. Met de inwerkingtreding van artikel 3:2a BW op voornoemde datum kwam daaraan een einde en kreeg het dier een ‘eigen positie’ in de wet. Wel verklaart artikel 3:2a lid 2 BW de bepalingen met betrekking tot zaken in beginsel op dieren van toepassing.

Verschijningsvorm: Maandbladartikel (download pdf)

Auteur(s): R.L. de Graaff

Verschijning: september 2017

Archiefcode: AA20170668

2:3 BW dieren zaken

Burgerlijk recht Vermogensrecht

Blauwe pagina's Ode aan de schakelbepalingen