Toont alle 6 resultaten

Beschermenswaardige partijen: bescherming van het daderdier

I.E. Boissevain

In Nederland is de bescherming van dieren zo vergevorderd dat we het dier vrijwel alleen nog als slachtoffer zien en niet als dader. Ten onrechte. Vechthonden veroorzaken aanzienlijke schade aan mens en dier. Opvallend genoeg laten praktijk en rechtspraak een opvallende lankmoedigheid zien jegens deze daders, waardoor deze opnieuw mens of dier kunnen aanvallen. Een beschouwing van recht en praktijk.

Rode draad | Beschermenswaardige partijen
november 2020
AA20201072

Dieren zijn geen zaken

R.L. de Graaff

Post thumbnail

Tot 1 januari 2013 waren dieren zaken. Met de inwerkingtreding van artikel 3:2a BW op voornoemde datum kwam daaraan een einde en kreeg het dier een ‘eigen positie’ in de wet. Wel verklaart artikel 3:2a lid 2 BW de bepalingen met betrekking tot zaken in beginsel op dieren van toepassing.

Blauwe pagina's | Ode aan de schakelbepalingen
september 2017
AA20170668

Paard en recht

E.H. Hondius

Een nieuwe aanpak van de rechtenstudie, in plaats van college per vakgebied nu college per onderwerp (bijvoorbeeld alles met betrekking tot paarden).

Opinie | Column
maart 2007
AA20070200

Poten om op te staan

V. Tweehuysen

Post thumbnail Zou het denkbaar zijn om dieren rechtssubjectiviteit toe te kennen? In deze amuse onderzoekt Valérie Tweehuysen de (on)mogelijkheden.

Opinie | Amuse
mei 2020
AA20200438

Schuldige dieren

J.E. Jansen

Jelle Jansen schrijft over artikel 3:2a BW, op grond waarvan dieren geen zaken (meer) zijn. Hij kijkt hierbij naar de toekomst en het verleden van dieren in het recht.

Opinie | Column
januari 2013
AA20130027

Symboolwetgeving

J.G.H. Altena-Davidsen, E.F. Verheul

Het afkeurende woord 'symboolwetgeving' wordt de laatste jaren vaak toegevoegd aan wetsvoorstellen. Zo werd ook het wetsvoorstel waarbij dieren worden uitgezonderd van het zaaksbegrip menigmaal als symboolwetgeving bestempeld, aangezien de nieuwe bepaling slechts een ‘symbolische’ waarde heeft. Maar waarom is dat eigenlijk een probleem? 

Opinie | Redactioneel
januari 2013
AA20130005

Toont alle 6 resultaten