Dienstplicht contra Werken en Studeren in het Buitenland

In het licht van Grondwet, bestuurs- en EEG-recht


In deze bijdrage wordt de rechtspositie van de ´student-werknemer/dienstplichtige´ is. De huidige situatie vormt een barrière, die manlijke studenten er van kan weerhouden in het buitenland te gaan studeren. Een barrière die aldus in de weg staat aan het EG-doel van een studentenmobiliteit van tien procent, terwijl Nederland op die manier in de ontwikkeling van de wetenschap en daarmee ook het wetenschappelijk onderwijs in een ongunstiger positie komt dan landen die deze hindernis voor hun studenten niet opwerpen.


Verschijningsvorm: Maandbladartikel (download pdf)

Auteur(s): J.H.B. Hulshof

Verschijning: december 1988

Archiefcode: AA19880821

dienstplicht oproeping tot dienstplicht student in het buitenland studeren in het buitenland

Internationaal Europees en buitenlands recht

Verdieping Studentartikel