Deelnameplicht in het hoger onderwijs (deel 2)


Is het de lege lata et ferenda aanvaardbaar studenten in het hoger onderwijs te verplichten deel te nemen aan het onderwijs? Aanwezigheids- en deelnameplicht zijn in het niet-universitaire hoger onderwijs een al sinds jaar en dag bekend verschijnsel. Aan universiteiten waren dergelijke plichten echter ongebruikelijk en beperkt tot bepaalde practica. Door het toenemende financiële belang van de studierendementen voor de universiteiten, is de weerstand tegen deze vorm van verschoolsing echter aan het afnemen.In het oktobernummer van Ars Aequi zijn de formele bezwaren tegen de deelnameplicht in het hoger onderwijs behandeld. In onderstaande bijdrage zullen de overige bezwaren tegen deze plicht aan bod komen. In dit artikel volgt het tweede en tevens laatste deel over ‘Deelnameplicht in het hoger onderwijs’.