De zijnsgesteldheid van het recht

Over rechtsbegrip en de verantwoordelijkheid van de rechtsbeoefenaar


Filosofie staat zozeer niet voor een verzameling van abstracte ideeën, principes en waarden, maar geeft veeleer uitdrukking aan een basishouding om de wereld te begrijpen. In deze bijdrage wordt besproken wat de filosofische basishouding behelst en waarom deze belangrijk is voor de rechtswetenschap en
-praktijk. Daarbij staat het gedachtegoed van met name Heidegger en Gadamer centraal.


Verschijningsvorm: Maandbladartikel (download pdf)

Auteur(s): T.J. de Jong

Verschijning: Juni 2016

Archiefcode: AA20160425

erzijn existentialisme Gadamer Heidegger het zijn rechtsbegrip werkelijkheid zijnde zijnsvergetelheid

Metajuridica Rechtsfilosofie

Verdieping Verdiepend artikel

U heeft geen toegang tot de download(s) van dit product.

Login of bekijk onze abonnementen