De verzakelijking van het menselijk lichaam

Over de spanning tussen mens en mensheid inzake de praktijk van het commercieel draagmoederschap


Nadat het juridische kader rondom het commercieel draagmoederschap wordt er op een ethische en met sociaal-politiek filosofische wijze gekeken naar dit fenomeen. Er wordt ingegaan op de leer van het utilisme, liberalisme, deontologie en de Rawlsiaanse contracttheorie waar gekeken wordt naar de de verhouding mens en mensheid.


Verschijningsvorm: Maandbladartikel (download pdf)

Auteur(s): J. Klijnsma

Verschijning: januari 2008

Archiefcode: AA20080011

biotechnologie commercieel draagmoederschap contracttheorie deontologie filosofie goede zeden liberalisme nietigheid utilisme

Metajuridica Rechtsfilosofie

Verdieping Studentartikel