De Toren van Babbel


In dit redactionele artikel wordt aandacht besteed aan de publicatiestroom door juristen. Van veel juristen wordt nu eenmaal verwacht dat zij met een zekere regelmaat in de vakpers verschijnen. Bovendien werken publicaties statusverhogend. De redactie geeft aan van mening te zijn dat wanneer publiceren eerder uitzondering dan regel zou zijn, dit de originaliteit en leesbaarheid van de papierberg ten goede zou komen.


Verschijningsvorm: Maandbladartikel (download pdf)

Auteur(s): E. Florijn, I. Reuder

Verschijning: November 1990

Archiefcode: AA19900806

dissertatie periodieken publicaties publicatiestroom

Opinie Redactioneel