Toont alle 4 resultaten

Bronverwijzingen

T.T. van Zanten

Post thumbnail Goed omgaan met relevant bronmateriaal is zeer belangrijk in de (rechts)wetenschap. Toch schort daar nog heel wat aan, aldus Thijs van Zanten in deze amuse.

Opinie | Amuse
februari 2023
AA20230086

De Toren van Babbel

E. Florijn, I. Reuder

In dit redactionele artikel wordt aandacht besteed aan de publicatiestroom door juristen. Van veel juristen wordt nu eenmaal verwacht dat zij met een zekere regelmaat in de vakpers verschijnen. Bovendien werken publicaties statusverhogend. De redactie geeft aan van mening te zijn dat wanneer publiceren eerder uitzondering dan regel zou zijn, dit de originaliteit en leesbaarheid van de papierberg ten goede zou komen.

Opinie | Redactioneel
november 1990
AA19900806

Promoveren in de rechtswetenschap: de promovendus, de begeleider en het proefschrift

M.P. Sombroek-van Doorm, C.J.J.M. Stolker

Post thumbnail Dit is een artikel in het Ars Aequi-drieluik over promoveren. In deze bijdrage gaan we in op de vraag wat er allemaal nodig is voor een geslaagde promotie. Daarbij richten we ons op de potentieel gouden driehoek: promovendus, begeleider en proefschrift.

Perspectief | Perspectiefartikel
december 2022
AA20220998

Rode draad ‘Onder doctoren’

D.J. van Leeuwen

In de Rode draad bespreken hoogleraren promoties van hun leermeesters en gaan daarbij in op de sterke en zwakke punten en de invloed op de wetenschap van de dissertatie.

Overig | Rode draad | Onder doctoren
januari 2008
AA20080072

Toont alle 4 resultaten