De toepassing van de Werkloosheidswet bij afroepkontrakten


Eén van de opvallende verschijnselen waarmee de rechtspraktijk de laatste jaren (1988) wordt geconfronteerd, is het toenemende gebruik van op- of afroepcontracten. In de detailhandel, de horeca, de gezondheidszorg en de maatschappelijke dienstverlening is het werken op afroep sterk in populariteit toegenomen, althans aan de kant van de werkgever. Uit een recent onderzoek is namelijk gebleken dat er aan de kant van de afroepkracht bij de acceptatie van deze flexibele baan veelal sprake is van een negatieve keuze. Volgens cijfers van het Centraal Bureau voor de Statistiek waren er in 1986 ongeveer 126.000 mensen als afroepkracht werkzaam, hetgeen neerkomt op drie procent van de werkende bevolking. Voorts is gebleken dat maar liefst 70% van de afroep krachten uit gehuwde vrouwen bestaat.


Verschijningsvorm: Maandbladartikel (download pdf)

Auteur(s): E. Bauw, N. Frenk

Verschijning: juli 1988

Archiefcode: AA19880427

arbeidsovereenkomst flexwerker sociale zekerheid verhulde cijfers weigeringsgronden werkloosheid

Sociaal-economisch recht ArbeidsrechtSociaal recht

Verdieping Studentartikel