Toont alle 5 resultaten

De Tachtigers in het recht: het Meerenberg arrest

W.J.M. Voermans

In dit deel behorend bij de rode draad 'Canon van het Recht' worden de achtergronden en betekenis van het Meerenberg-arrest geschetst. In dit arrest uit 1879 komt naar voren dat Nederland een rechtsstaat is en wordt door de Hoge Raad duidelijk beslist dat een zelfstandige AMvB geen strafbepalingen kan bevatten.

Overig | Rode draad | Canon van het Recht
September 2009
AA20090597

Het Wetboek van Strafrecht

N. Rozemond

In deel 15 van 'Canon van het recht' wordt de totstandkoming van het Wetboek van Strafrecht besproken alsook de onveranderlijkheid van bepaalde morele regels die nog steeds aan het thans geldende wetboek ten grondslag liggen.

Overig | Rode draad | Canon van het Recht
Oktober 2009
AA20090681

Maart 1988

Katern 26: Informaticarecht

G. Overkleeft-Verburg

Reactie – Verbazing en verbazing over verbazing

en nawoord: Moet de burger over de straf beslissen?

J.T. Degenkamp, Th.A. de Roos

Prof. Degenkamp reageert op het Bijzonder nummer 2014 Privatisering van het strafrecht in het algemeen en de bijdrage van prof. De Roos over lekenrechtspraak in dat nummer in het bijzonder.  Met nawoord van prof. De Roos.

Opinie | Reactie/nawoord
Maart 2014
AA20140194

Wetgeving inzake verbod van discriminatie

W.G. Schimmel-Bonder

In dit artikel worden de veranderingen in het Wetboek van Strafrecht ten aanzien van de verbodsbepalingen op discriminatie besproken. Aan de orde komen de voorgeschiedenis, het wetsvoorstel, enkele wettelijke begrippen, de term discrimineren en de verhouding tussen misdrijf en overtreding bij discriminatie.

Annotaties en wetgeving | Wetgeving
Juli 1992
AA19920414

Toont alle 5 resultaten