De strafrechtelijke aansprakelijkheid naar Engels en Nederlands recht


Kent het Engelse strafrecht net als het Nederlandse een deelnemingsfiguur als doen plegen? Wanneer is er sprake van causaal verband naar Engels strafrecht? Hoe gaat het Engelse recht om met ondeugdelijke poging? Vragen als deze zullen in de loop van dit artikel beantwoord worden. De strafrechtelijke aansprakelijkheid, in het bijzonder de strafrechtelijke gedraging, wordt in dit artikel naar Engels en naar Nederlands recht behandeld. Om uiteindelijk tot de conclusie te komen tot de grenzen van strafrechtelijke aansprakelijkheid. In een spiegel van een andere erkennen wij onze eigenaardigheden het best.


Verschijningsvorm: Maandbladartikel (download pdf)

Auteur(s): A. van Veen

Verschijning: Mei 1994

Archiefcode: AA19940387

causaal verband deelnemingsvormen materieel strafrecht rechtsvergelijking strafrechtelijke aansprakelijkheid

Metajuridica RechtsvergelijkingStrafrecht en criminologie

U heeft geen toegang tot de download(s) van dit product.

Login of bekijk onze abonnementen