De rol van de rechter in de echtscheidingsprocedure


Bespreking van een proefschrift op het gebied van het echtscheidingsrecht met als hoofdvraag: Welke redenen zijn er voor rechterlijke tussenkomst in echtscheidingszaken?


Verschijningsvorm: Maandbladartikel (download pdf)

Auteur(s): H. Lenters

Verschijning: januari 1994

Archiefcode: AA19940052

echtscheiding Europese aspecten onderzoek proefschrift tussenkomst rechter

Burgerlijk recht Personen-, familie- en jeugdrecht

Literatuur Proefschriftbijdrage