De rol van de jurist in de maatschappij – Woord vooraf

Woord vooraf


Voor u ligt het themanummer van Ars Aequi over de rol van de jurist in de maatschappij. De integriteit en het verantwoordelijkheidsbesef van de jurist in de academie en praktijk wordt in zes bijdragen door verschillende auteurs behandeld.

U heeft geen toegang tot de download(s) van dit product.

Login of bekijk onze abonnementen