De rechter: onafhankelijk en autonoom?

Beantwoording rechtsvraag (334) rechtsfilosofie


Rechtsfilosofische rechtsvraag waarbij gekeken wordt naar de verjaringstermijn en de onafhankelijke rechter in een bepaalde zaak.


Verschijningsvorm: Maandbladartikel (download pdf)

Auteur(s): C.E. Smith

Verschijning: mei 2008

Archiefcode: AA20080386

machtenscheiding milieuvervuiling trias politica verjaring

Metajuridica Rechtsfilosofie

Perspectief Rechtsvraag