De publieke waakhond


In dit redactioneel bespreken de auteurs de botsing van twee fundamentele belangen, namelijk het recht op vrije nieuwsgaring en het opsporingsbelang. Auteurs zetten uiteen wat zij van doorslaggevend belang achten.


Verschijningsvorm: Maandbladartikel (download pdf)

Auteur(s): J.M.M. van de Hel, D. Kaandorp

Verschijning: april 1999

Archiefcode: AA19990208

proportionaliteit subsidiariteit vrijheid van nieuwsgaring waarheidsvinding

Staats- en bestuursrecht Staatsrecht / constitutioneel recht

Opinie Redactioneel