De positie van het slachtoffer in het systeem van strafproces-rechtelijke rechtsbetrekkingen


In dit artikel behorende bij de rode draad ‘Slachtoffers van delicten’ staat centraal in hoeverre de positie van het slachtoffer te veel ondergeschoven is aan die van de verdachte in het strafproces. In het artikel wordt de volgende vraag gesteld en wordt getracht daar een antwoord op te vinden: hoe kan de processuele positie van het slachtoffer juridisch-theoretisch worden onderbouwd?


Verschijningsvorm: Maandbladartikel (download pdf)

Auteur(s): T.M. Schalken

Verschijning: April 1989

Archiefcode: AA19890238

juridisering positie slachtofferbescherming slachtoffers van delicten systeem verdachte vervolging voeging

Strafrecht en criminologie

Overig Rode draad Slachtoffers van delicten

U heeft geen toegang tot de download(s) van dit product.

Login of bekijk onze abonnementen