Toont alle 7 resultaten

De positie van het slachtoffer in het systeem van strafproces-rechtelijke rechtsbetrekkingen

T.M. Schalken

In dit artikel behorende bij de rode draad 'Slachtoffers van delicten' staat centraal in hoeverre de positie van het slachtoffer te veel ondergeschoven is aan die van de verdachte in het strafproces. In het artikel wordt de volgende vraag gesteld en wordt getracht daar een antwoord op te vinden: hoe kan de processuele positie van het slachtoffer juridisch-theoretisch worden onderbouwd?

Overig | Rode draad | Slachtoffers van delicten
April 1989
AA19890238

De rode draad: goed nieuws voor slachtoffers van delicten

M.S. Groenhuijsen

In de afgelopen jaren is door een grote meerderheid van wetenschappers, politici en practici de mening verdedigd dat een heroriëntatie op de belangen van slachtoffers in de strafrechtsbedeling noodzakelijk is. Aan het eind van de artikelenreeks in Ars Aequi een evaluatie over de huidige stand van zaken in de doctrine en in de rechtspraktijk. Onder meer aandacht voor secundaire victimisatie en de mogelijkheid van regelingen betreffende geleden schade. De richtlijnen-Vaillant en het rapport van de commissie Terwee komen uitgebreid aan de orde.

Overig | Rode draad | Slachtoffers van delicten
September 1989
AA19890740

Een onderzoek naar een van de eerste experimentele vormen van slachtofferhulp door politie en justitie

S.R.B. Walther

In dit artikel dat behoort bij de rode draad `slachtoffers van delicten´ wordt ingegaan op een experiment in het arrondissement Breda waarbij slachtoffers van bepaalde delicten vooraf aan het strafproces al meerdere rechten kregen zoals een recht op informatie. In dit artikel wordt het experiment geanalyseerd.

Overig | Rode draad | Slachtoffers van delicten
Juni 1989
AA19890551

Juni 1993

Katern 47: Penitentiair recht

A. van Vliet

Juni 1993

Katern 47: Strafrecht

C.H. Brants

September 1999

Katern 72: Straf(proces)recht

C.M. Pelser

Rechtsvraag (184) strafproces

G. Knigge

Rechtsvraag waarbij de voeging van de benadeelde partij (i.c. de vrouw van het overleden slachtoffer) aan de orde komt. Aan de orde komt hoe de rechter had moeten oordelen en wat de veroordeelde tegen de veroordeling in kan brengen.

Overig | Perspectief | Rechtsvraag | Rode draad | Slachtoffers van delicten
Februari 1989
AA19890152

Toont alle 7 resultaten