De persoon in het recht (Digitaal boek)


De persoon in het recht is primair bedoeld voor eerstejaars rechtenstudenten en voor anderen die op een inleidend niveau van het persoonsbegrip kennis willen nemen. De persoon, ook wel het rechtssubject genoemd, neemt een centrale plaats in binnen de rechtsorde.

Enkele algemene kenmerken van het persoonsbegrip worden besproken en daarbij de verhouding tussen het normbegrip en het persoonsbegrip. Vervolgens komt aan de orde welke persoonstypen het Nederlandse recht kent. De natuurlijke persoon en de rechtspersoon worden behandeld en ook wordt stilgestaan bij enkele andere personen zoals bestuursorganen. Uitvoerig wordt stilgestaan bij de rechten van personen, aan de hand van een beschrijving van het juridisch begrip subjectief recht. Daarbij wordt ingegaan op de kritiek die subjectief recht als een uiting van individualisme beschouwt.

Tenslotte wordt in deze uitgave in de Ars Aequi Encyclopedie van de Rechtswetenschapreeks de vraag besproken of het pleidooi voor rechten van dieren, het milieu en de natuur dat de laatste decennia nogal eens wordt gehouden, impliceert dat het persoonsbegrip zou moeten worden veranderd en welke problemen kan geven.


Deze digitale uitgave is alleen toegankelijk voor WO en HBO rechtenstudenten via de faculteitsbibliotheken. Geen toegang? Vraag bij jouw faculteitsbibliotheek of zij al een licentie hebben.
Deze digitale uitgave is niet individueel aan te schaffen. Bibliotheken kunnen een licentie nemen en op ip-niveau toegang krijgen tot alle digitale uitgaven van Ars Aequi, neem hiervoor contact op met onze klantenservice.

Bekijk inhoudsopgave


Verschijningsvorm: Digitale uitgaven (download pdf)

Auteur(s): R.J.B. Bergamin

1e druk 2000

Verschijningsdatum: 01-08-2000

ISBN: 9789069163482

Pagina's: 80

persoon persoonsbegrip rechtssubject

Algemeen juridisch Metajuridica InleidingRechtswetenschap

Alle uitgaven Digitale uitgaven Encyclopedie van de rechtswetenschap

U heeft geen toegang tot de download(s) van dit product.

Login of bekijk onze abonnementen

This product can only be purchased by members.