De onmiskenbare vergissing en de bedoeling van de betaler


Een onverschuldigde betaling aan een gefailleerde (rechts)persoon kan ongedaan gemaakt worden
wanneer er sprake is van een onmiskenbare vergissing. Ik ben van mening dat van een dergelijke
onmiskenbare vergissing slechts sprake is, wanneer de betaler zich vergist in de persoon aan wie betaald
moet worden.


Verschijningsvorm: Maandbladartikel (download pdf)

Auteur(s): P.J. Neijt

Verschijning: oktober 2002

Archiefcode: AA20020722

gefailleerd rechtspersoon onverschuldigde betaling

Burgerlijk recht FaillissementsrechtVermogensrecht

Opinie Opiniërend artikel