De omvang van de rechtsstrijd in het hoger beroep in civiele zaken


Binnen het burgerlijk procesrecht neemt het procesrecht in hoger beroep een bijzondere plaats in. Waar het deel uitmaakt van het algemene procesrecht, zijn de algemene regels en beginselen van toepassing. In de praktijk is daarnaast een veelvoud van bijzondere regels ontwikkeld, die specifiek zien op de appelaspecten. Met name het zogeheten grievenstelsel en de devolutieve werking van het appel springen daarbij in het oog en zorgen in de praktijk soms voor problemen. Die bijzondere aspecten staan in deze bijdrage centraal. Daarnaast wordt enige aandacht besteed aan het hoger beroep in het algemeen en aan mogelijke alternatieven voor ons Nederlandse stelsel van het civiele appelrecht.


Verschijningsvorm: Maandbladartikel (download pdf)

Auteur(s): F.J.H. Hovens

Verschijning: Februari 2001

Archiefcode: AA20010074

appel devolutieve werking grievenstelsel hoger beroep omvang

Burgerlijk recht Burgerlijk procesrecht

Overig Rode draad RechstmiddelenVerdieping Studentartikel

U heeft geen toegang tot de download(s) van dit product.

Login of bekijk onze abonnementen

This product can only be purchased by members.