De nieuwe structuurregeling

Deel II: 2003-2004


Op 1 oktober 2004 trad in werking de Wet tot wijziging van boek 2 van het Burgerlijk Wetboek in verband met de aanpassing van de structuurregeling. De wet brengt wijzigingen aan in de voorschriften voor inrichting van de zogenoemde grote naamloze of besloten vennootschap, beter bekend als de structuurvennootschap. In de wet zijn voorts nieuwe rechten opgenomen voor aandeelhouders en kapitaalverschaffers van NV’s en BV’s. Ook bevat de wet de rechtsbasis voor verankering van een gedragscode bij algemene maatregel van bestuur. Dit artikel behandelt de voorgeschiedenis van het wetsvoorstel, waaronder het advies van de SER en de gang van zaken in de periode 2001- 2003.


Verschijningsvorm: Maandbladartikel (download pdf)

Auteur(s): E.D.G. Kiersch

Verschijning: september 2005

Archiefcode: AA20050751

autonomie bestuurder SER-advies structuurregime

Burgerlijk recht

Annotaties en wetgeving Wetgeving