De mythe van de rationele belegger

Van eigen verantwoordelijkheid naar productinterventie


De mens als rationeel handelende homo economicus is een mythe. Het beleggersbeschermingsregime is echter in belangrijke mate op deze mythe gebaseerd, waarbij de autonomie en eigen verantwoordelijkheid van de belegger het uitgangspunt zijn. Met de introductie van de bevoegdheid de verkoop van bepaalde financiële instrumenten te beperken of zelfs te verbieden lijkt een meer paternalistische richting te zijn ingeslagen. Is die stap wenselijk?


Verschijningsvorm: Maandbladartikel (download pdf)

Auteur(s): J.W.H. Lemmen, J.T. Tegelaar

Verschijning: September 2018

Archiefcode: AA20180675

40 MiFIR beleggersbescherming productinterventie rationele belegger

Sociaal-economisch recht Financieel recht

Opinie Redactioneel