De mobiele telefoon als peilbaken. Mag dat?


Enige tijd geleden stond in de De Volkskrant van 26 mei 1999 het bericht dat de verdachten van de moord op de prefect van Corsica hadden bekend de moord te hebben gepleegd nadat zij waren geconfronteerd met gegevens waaruit bleek dat de mobiele telefoons van de verdachten zich allemaal op het tijdstip van de moord in de buurt van het theater hadden bevonden, waar de moord zich had voltrokken. Ook in Nederland heeft zich enige tijd geleden een zaak voorgedaan waarbij een verdachte werd verraden door zijn mobiele telefoon. In dit artikel wordt de vraag aan de orde gesteld of de wijze waarop dit is gebeurd wel gelegitimeerd is.


Verschijningsvorm: Maandbladartikel (download pdf)

Auteur(s): B. de Boer

Verschijning: september 1999

Archiefcode: AA19990608

opsporingsmethoden persoonlijke levenssfeer privacy

Strafrecht en criminologie Strafprocesrecht

Verdieping Studentartikel