De Mediawet en het EEG-verdrag


Hof van Justitie van de Europese Gemeenschappen (HvJ EG) 25 juli 1991, zaak C-353/89, ECLI:EU:C:1991:325 (Commissie van de EG tegen Koninkrijk der Nederlanden)

Uitspraak van het HvJ EG waarin de verhouding tussen de dienstentitel van het EEG-verdrag en nationale mediawetgeving een rol speelt. In de noot wordt dieper ingegaan op de problematiek en wordt een groot overzicht gegeven van zaken waar media-aspecten bij aan de orde komen.


Verschijningsvorm: Maandbladartikel (download pdf)

Auteur(s): K.J.M. Mortelmans

Verschijning: januari 1992

Archiefcode: AA19920041

Hof van Justitie Europese Gemeenschappen 25-07-1991 (ECLI:EU:C:1991:325) zaaknummer: C-353/89

buitenlandse televisiezenders concurrentie interne markt media vrijheid van diensten

Internationaal Europees en buitenlands recht

Annotaties en wetgeving Annotatie