De legitimiteit van rechterlijke rechtsvorming


Rob van Gestel & Marc Loth kruisen in deze Tweeluik de degens met Geerten Boogaard & Roel Schutgens over de stelling ‘Waar het gaat om maatschappelijke kwesties die zowel met het politieke domein als met het domein van de rechtspraak verband houden, zou de hedendaagse trias politica ten aanzien van de rechter moeten voorschrijven dat deze een actieve rol op zich neemt.’


Verschijningsvorm: Maandbladartikel (download pdf)

Auteur(s): R.A.J. van Gestel, M.A. Loth

Verschijning: oktober 2020

Archiefcode: AA20200885

rechterlijke macht rechtsvorming trias politica Urgenda

Metajuridica RechtsplegingStaats- en bestuursrecht Staatsrecht / constitutioneel recht

Opinie Tweeluik