De Koning in de Awb


Afdeling bestuursrechtspraak Raad van State (ABRvS) 6 juni 2007, ECLI:NL:RVS:2007:BA6497, LJN: BA6497, nr. 200608642/1

Staatsrechtelijke annotatie bij een uitspraak van de ABRvS waarbij aan de orde komt: de Koning als voorzitter van de Raad van State, de Koning als (niet) bestuursorgaan en de onschendbaarheid van de Koning.


Verschijningsvorm: Maandbladartikel (download pdf)

Auteur(s): C.A.J.M. Kortmann

Verschijning: Februari 2008

Archiefcode: AA20080139

Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State 06-06-2007 (ECLI:NL:RVS:2007:BA6497) zaaknummer: 200608642/1

hoger beroep ministeriële verantwoordelijkheid onschendbaarheid

Staats- en bestuursrecht

Annotaties en wetgeving Annotatie

U heeft geen toegang tot de download(s) van dit product.

Login of bekijk onze abonnementen

This product can only be purchased by members.