De kasgeldarresten


Hoge Raad 11 juli 1990, nrs. 25.579, 25.655, 25.687 en 26.306, ECLI:NL:HR:1990:ZC4345. Ook bekend als de kasgeldarresten.

Uitspraak van de Hoge Raad. De Hoge Raad oordeelt dat indien een aandeelhouder in een BV de onderneming van de BV met uitzondering van de overtollige geldmiddelen onderbrengt in een andere door hem beheerste BV, levert verkoop van de aandelen in de aldus ontstane kasgeld-BV met een beroep op fraus legis inkomsten uit vermogen op. Belastingplichtige had als doorslaggevende beweegreden de heffing van belasting ontgaan.


Verschijningsvorm: Maandbladartikel (download pdf)

Auteur(s): J.W. Zwemmer

Verschijning: November 1990

Archiefcode: AA19900846

Hoge Raad 11-07-1990 (ECLI:NL:HR:1990:ZC4345) zaaknummer: 25.579, 25.655, 25.687, 26.306

belasting ontgaan Fraus legis inkomsten uit vermogen tariefstelling

Belastingrecht

Annotaties en wetgeving Annotatie

U heeft geen toegang tot de download(s) van dit product.

Login of bekijk onze abonnementen