De invloed van de Data Act op de verschuivende balans tussen gegevensbescherming en het vrije verkeer van data


De Data Act leidt op zichzelf niet tot een duidelijke versterking van het vrije verkeer van data. Zij creëert net als de Data Governance Act vooral kaders. De verplichtingen om deze kaders te gebruiken, zijn relatief beperkt. De Data Act creëert daarom vooral een brede basis waarop andere instrumenten kunnen voortbouwen.