De ganse aarde is niet van enerlei spraak en enerlei woorden: taalvereisten en herstelmogelijkheden bij de grensoverschrijdende betekening van stukken. Leffler/Berlin Chemie


Hof van Justitie Europese Gemeenschappen (HvJ EG) 8 november 2005, zaak C-443/03, ECLI:EU:C:2005:665 (Leffler/Berlin Chemie)

Hof van Justitie Europese Gemeenschap Wat moet er gebeuren als een Nederlander een Duits bedrijf dagvaard, maar niet voldoet aan het taalvereiste van artikel 8 van de Betekeningsverordening? Het hof heeft gemeend dat eiser automatisch een recht van herstel heeft en dat het eventuele nationale recht op dit gebied irrelevant is.


Verschijningsvorm: Maandbladartikel (download pdf)

Auteur(s): M.V. Polak

Verschijning: januari 2006

Archiefcode: AA20060057

Hof van Justitie Europese Gemeenschappen 08-11-2005 (ECLI:EU:C:2005:665) zaaknummer: C-443/03

betekening rechtsvinding taalvereiste

Burgerlijk recht Burgerlijk procesrecht

Annotaties en wetgeving Annotatie