De externe economische betrekkingen van de EG


De Europese Gemeenschap is een belangrijke speler in de wereldeconomie. In het complexe en dynamische geheel van de internationale economische betrekkingen oefent de EG niet alleen een belangrijke invloed uit, zij ondergaat ook de invloed van hetgeen in de wereldeconomie gebeurt. Het is dan ook geen wonder dat in het externe economische beleid van de EG geleidelijke veranderingen optreden. Deze hebben verstrekkende gevolgen voor zowel de lidstaten als de landen en internationale organisaties buiten de EG. Dit artikel bespreekt deze veranderingen tegen de achtergrond van de ontwikkelingen in de wereldeconomie en de positie van de EG daarin.


Verschijningsvorm: Maandbladartikel (download pdf)

Auteur(s): G. Faber

Verschijning: mei 2001

Archiefcode: AA20010385

economie handelspolitiek wereldspeler

Internationaal Europees en buitenlands recht

Bijzonder nummer De toekomst van de Europese integratie